เป็นรสชาติหลักที่ทางเราภูมิใจเสนอ เราได้ใช้วัตถุดิบของทางท้องถิ่น
และวิธีการปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ออกมาในรูปลักษณ์ของไส้กรอก
ที่เมื่อคุณได้ทานมัน คุณก็เหมือนได้ทานอาหารไทยจริงๆ