เป็นรสชาติที่เราได้นำสูตรที่ดีที่สุดมาพัฒนาออกมาเป็นสูตรเฉพาะของทางบางกอกซอจเซจ
ที่ทั้งหอม อร่อย และไม่ทิ้งรสชาติที่แท้จริงในแต่ละตัว ไม่ว่าจะเป็น
ไส้กรอกทางเยอรมัน อเมริกา สเปน หรือแบบผู้ดีอังกฤษ